Harmonogram odborných přednášek v roce 2013

1.10.2013

9:30 - 11:00 hodin: Předcházení nedorozumění v komunikaci s rodiči

Přednášející: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Cena za přednášku: 480,- Kč

11:30 - 13:00: Výchova není procházka růžovým sadem

Základním východiskem je 25 bodů výchovných zásad, které my dospělí neuplatňujeme, ač bychom měli. Výchova se nezdaří bez našeho úsilí. Jaká je role učitelů v MŠ?

Přednášející: PhDr. Ladislava Lažová

Cena za přednášku: 480,- Kč

13:30 - 15:00: Co vše musí udělat ředitelka pro bezpečnost školy

Jak může pomoci správně sestavený řád...

Určeno pro ředitele a zástupce MŠ a ZŠ

Přednášející: Jarmila Kotrbová

Cena za přednášku: 480,- Kč

15:30 - 17:00: Trénování pozornosti a zvládání hyperaktivity nejen u předškolních dětí

Určeno pro pedagogy a rodiče.

Přednášející: PhDr. Ladislava Lažová

Cena za přednášku: 480,- Kč

2.10.2013

9:30 - 11:00: Rehabilitace hrou nejen pro hyperaktivní děti

Jak pomocí fyzioterapie a jejích prvků u dětí předškolního věku předcházet specifickým vývojovým poruchám učení, chování, pozornosti a řeči.

Přednášející: Mgr. Broňa Krajíčková (v současnosti působí v rehabilitačním centru ROSETA, vede externí semináře pro fyzioterapeuty zaměřené na problematiku dětí s ADD, ADHD)

Cena za přednášku: 480,- Kč

11:30 - 13:00: Děti s "jinakostmi"

Budeme mluvit o dětech, se kterými se každodenně potkáváme ve své praxi a které ve vás vyvolávají nejrůznější pocity, otázky, pochyby, rozpaky, nejistoty, možná i strachy, nové objevy a zkušenosti. Téma, "děti a jejich jinakosti" - tj. děti s poruchami pozornosti, chování či s konkrétními diagnózami jako jsou poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADHD, DMO, Vývojová dysfáze, ..., ale i děti, které jsou ve střídavé péči, děti, které nemají diagnózu a přesto jsou pro Vás "oříškem". Budeme hovořit o možnostech, jak komunikovat s takovým dítětem, s jeho rodiči, jak k dítěti přistupovat i k jeho rodině. Kam se obrátit s žádostí o podporu, o konkrétní radu.

Přednášející: Mgr. Radomila Lorencová (psycholožka, videotrenérka, akreditovaná supervizorka ČIS, SPIN)

Cena za přednášku: 480,- Kč

13:30 - 15:00: Zpíváme a tančíme v MŠ

Přednášející: Jana Žižková - Orffova společnost

Cena za přednášku: 480,- Kč

15:15 - 17:00: Dívej se, tvoř a povídej - Artefiletika - výtvarné hrátky

Přednášející: PaedDr. Vladimíra Slavíková

S sebou: barevné papíry, lepidlo, nůžky, čtvrtky

Cena za přednášku: 480,- Kč