Harmonogram odborných přednášek

Přihláška na odbornou přednášku

Na přednášku je nutné se předem přihlásit prostřednictvím závazné přihlášky. Vyplněné přihlášky zasílejte do 12.7.2019 elektronicky na adresu info@kreativnimaterskeskoly.cz nebo poštou: Dodavatelský servis s.r.o., Brunclíkova 1824/2, 162 00, Praha 6

Přihlášky ke stažení:

15.10.2019 (TŘÍDA BÍLÁ KYTIČKA)

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

9:00 - 10:30

Komunikace s rodiči dětí s ADHD/ADD

V komunikaci s rodiči může docházet k nedorozumění, která často vedou ke vzniku konfliktních, problémových situací. Obtížná je zejména komunikace s rodiči dětí, u kterých se projeví nějaký problém. U dětí s ADHD/ADD bývá často potíž v tom, že rodič může být sám hyperaktivní a tím pádem je potřeba komunikaci přizpůsobit obtížím plynoucím z této poruchy. Jak vést komunikaci tak, abychom se vyhnuli nedorozuměním a dospěli k vzájemné shodě, bude obsahem semináře.                                                            

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Zuzana Peterová

11:00 - 12:30

Psychiatrické poruchy u dětí v MŠ – neklid a nesoustředěnost versus nevychovanost

Dnešní doba přináší s sebou zrychlování životního tempa, napětí, stres a s ním i zvýšenou úzkost, strach, potlačování emocí a spontaneity. Vznik vnitřního napětí má později vliv na vytvoření různých druhů psychosomatických obtíží, které se projeví zvýšenou nemocností, alergickými obtížemi atp.

 • Proč se u dětí stále častěji objevuje: noční pomočování, úzkosti a poruchy spánku, noční děsy, agresivita, porucha autistického spektra?
 • Můžeme dětem pomoci?

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PaedDr. Drahomíra Jucovičová a Mgr. Lenka Komendová

13:00 - 14:30

Jak pracovat s emocemi u dětí mateřské škole

Účastníci workshopu se seznámí s možnostmi, jak učit děti v mateřské škole uvědomovat si a vyjadřovat své emoce, jak je dostat pod kontrolu a vhodným způsobem je uplatňovat i ve vzájemném soužití. Rodíme se s celou škálou emocí. Součástí workshopu bude ukázka her, pomůcek i publikací, týkajících se tématu emocí a práce s nimi.

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markéta Novotná – COOL CITY

   15:00 - 16:30

Pohoda ve třídě po celý den – cvičíme s balančními pomůckami

Připadá vám, že děti nevydrží sedět a soustředit se už ani chvíli? Zařaďte do celodenního programu krátká cvičení s balančními pomůckami. Balanční cvičení vašim dětem zajistí protažení celého těla, zábavu, kreativitu, týmovou spolupráci a především trénuje soustředění na jednu jedinou věc.

Co vás čeká?

Ukážeme si, co jsou schopny děti zvládnout, jak s dětmi cvičit, jak zařazovat krátké cvičení do průběhu dne. Budete cvičit také vy, protáhnete si tělo a vyzkoušíte si, jak by vypadal krátký cvičební postup pro vaši třídu.

Nezapomeňte vhodné oblečení s sebou!

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.10.2019 (TŘÍDA zelená KYTIČKA)

Mgr. Dana Jungová

9:30 - 11:00

 Spolupráce asistenta pedagoga s mateřskou školou – Inkluze v praxi

Inkluze – problém, který vnímá většina škol. Co nás trápí a jak z tohoto začarovaného kruhu ven?

Součástí přednášky budou témata:                                             

-        Hierarchie ped.pracovníků ve třídě

-        Zásady spolupráce učitelky a AP

-        Komunikace učitelka/asistent/rodič dítěte                            

-        Konkrétní úkoly AP

-        Podpůrná opatření – legislativa

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

11:30 - 13:00

Syndrom vyhoření a práce se stresem v mateřské škole – od nadšení k vyhoření aneb když je stresu moc

Syndromem vyhoření, kdy člověk, který se věnoval své práci naplno a vlivem přetížení „jeho plamen pohasl“, trpí čím dál více pracovníků, kteří se věnují práci s dětmi. Ohroženy jsou i učitelky mateřských škol, protože přibývá dětí, které mají problémové chování a rodičů, kteří kladou na pracovníky často neadekvátní nároky. Co je syndrom vyhoření, jak pracovat se stresem a jak se bránit syndromu vyhoření, bude obsahem semináře.

Cena: 490 Kč                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PaedDr. Alena Tichá Ph.D

13:30 – 15:00

Rozezpívání „nezpěváků“ a hlasová výchova dětí

Cílem semináře bude seznámit s problematikou tzv. nezpěváků a nabídnout cvičení a motivaci k nápravě nezpěvnosti. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde účastníci si budou moci vše vyzkoušet. Hravou formou si projdeme cestu k porozumění vlastnímu hlasu, metodiku práce s dětským hlasem, naučíme se hry a motivace vedoucí k rozvoji celkové hudebnosti dítěte.

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2019 (TŘÍDA BÍLÁ KYTIČKA)

Mgr. Bohumila Pešková

9:00 - 11:00

Pedagogická diagnostika II. – pokračování

(Seminář byl opět zařazen a rozšířen pro velký zájem účastníků)

Každé dítě je jiné – vývoj každého dítěte je individuální

 • Metody pedagogické evaluace
 • Systematické zaznamenávání pokroků dítěte
 • Objektivní analýza vzdělávacích pokroků dětí                                            
 • Vyvozování konkrétních záměrů pro další rozvoj dítěte
 • Zajištění podmínek pro proces intervence

Součástí přednášky budou příklady vedení efektivní pedagogické diagnostiky v oblasti rozvoje grafomotorických dovedností.

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Marcela Prokopová (bývalá inspektorka ČŠI, odborník pro předškolní vzdělávání)

11:30 - 13:30

Jak funkčně a snadno průběžně evaluovat ŠVP PV (praktické příklady a poznatky z praxe v mateřských školách)

Evaluace by neměla být strašákem, ale pomocníkem pro předškolní vzdělávání. Zaměříme se na poznatky a zkušenosti z praxe učitelek, ředitelek a inspektorky ČŠI.

Pokusíme se ukázat, jak neztrácet cenný čas popisováním, ale jak průběžně provázaně užívat analyticko-syntetické metody ve vztahu k hodnocení ŠVP PV

Podíváme se, co dělá největší problém učitelkám a ředitelkám MŠ z pohledu ČŠI – výstupy z inspekcí

Seminář může pomoci managementu školy v jejím řízení, anebo být vodítkem pro přípravu na kontrolu či hodnocení školy.

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. Ladislava Lažová

14:00 – 15:30

Sebevědomá učitelka – Jak komunikovat s rodiči,  jak se vyhnout konfliktům a jak je řešit

Komunikace ovlivňuje zásadním způsobem mezilidské vztahy, však s nárůstem agresivity se stává téměř každodenně složitější.

Co je obsahem semináře:

 • Sebepoznání – abych zvládla svoji práci, musím znát svoje klady i zápory
 • Sebevědomí – jsem pedagožka, odbornice, musím to dát světu znát
 • Komunikace – respektuji sebe i ostatní, vím, co umím, jaké jsou moje povinnosti, zároveň jsem pokorná, empatická a tolerantní
 • Jak se vyhnout konfliktům nebo jak je řešit
 • Cíl máme stejný – spokojenost, klid, pohodu, radost ze života

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2019 (TŘÍDA ZELENÁ KYTIČKA)

Markéta Novotná

9:00 – 10:30

Hravé cvičení s dětmi v mateřské škole – jak rozhýbat tělo ráno i v průběhu dne

Obsah semináře vychází z potřeby četnějšího začleňování pohybových aktivit do programu MŠ v průběhu celého dne.

V tomto semináři se zaměříme na:

 • Všeobecnou pohybovou průpravu předškolních dětí
 • Uvědomování si vlastního těla
 • Motivace dětí ke cvičení
 • Jak naučit děti přirozeně sedět (objevit své sedací kosti)

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Kateřina Vaňková

11:00 - 12:30

Badatelské učení ve školce

Seznámíte se s metodou „Lernwerkstatt“, která je široce rozšířena v německé spolkové zemi Berlín. Metoda staví na přirozeném zájmu dětí o vše nové a podporuje rozvoj důležitých dovedností jako např. spolupráce, rozhodování, řešení konfliktů. V rámci daného tématu se děti dozvídají nové informace formou zkoumání, objevování a experimentování.

V rámci workshopu si vyzkoušíte badatelské učení na vlastní kůži a naučíte se základní pravidla pro přípravu svého vlastního workshopu na zvolené téma.

Cena: 490 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PaedDr. Ivana Bečvářová

13:00 - 14:30

Atrefiletika v praxi MŠ

Výtvarné setkání s artefiletikou jako reflektivním, tvořivým a zážitkovým pojetím vzdělávání a výchovy. Využití artefiletických přístupů v praxi MŠ a jejich přínos pro osobnostně sociální rozvoj dětí předškolního věku. Součástí semináře budou praktické ukázky z práce dětí, alternativní výtvarné techniky a jejich použití.

Cena: 490,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Kateřina Vaňková

15:00 - 16:30

Bubnování, rytmus a pohyb ve školce

Zapojte bubnování a rytmus na bubíncích KLACKS do každodenních aktivit ve školce!

Přijďte si vyzkoušet, jak lze u dětí pomocí bubnování rozvíjet a zlepšovat koncentraci, koordinaci, řeč či první počítání. Workshop navazuje na workshopy v předchozích letech, je však vhodný i pro nováčky. Vyzkoušíte si nové hry, které si můžete díky bubínkům s dětmi zahrát. Naučíte se propojit hudební a pohybový rozvoj kombinací bubnování a pohybových her. Žádné hudební vzdělání přitom není potřeba.

Cena: 490,- Kč